Zarządzenie Nr 278/253/2015 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 273/248/2015 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Miejskiej Rumia dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

 
 
Liczba odwiedzin : 747
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nodzyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nodzyńska
Czas wytworzenia: 2015-08-20 09:12:06
Czas publikacji: 2015-08-20 09:13:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak