Uchwała Nr XXVI/343/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 wzreśnia 2012 r. w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania 

 
  
Liczba odwiedzin : 1982
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nodzyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nodzyńska
Czas wytworzenia: 2012-10-01 12:26:27
Czas publikacji: 2012-10-01 12:26:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak