Wydział Rozwoju Miasta 

 


 

Wydział Rozwoju Miasta

 

Pokój nr 213

 

Naczelnik

Agnieszka Rodak
tel. 58 679-65-15

 

Do zakresu działania Wydziału Rozwoju Miasta należy w szczególności:

1/     analizowanie tendencji rozwojowych miasta, opracowywanie i monitorowanie realizacji strategii
        miasta i programów rozwojowych,

2/     inicjowanie  i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem na rzecz miasta funduszy zewnętrznych,
        w tym europejskich,

3/     udział w prowadzeniu promocji gospodarczej miasta, we współpracy z Referatem Promocji
        i Komunikacji Społecznej,

4/     utrzymywanie kontaktów za środowiskiem gospodarczym, organizacjami przedsiębiorców, stowarzyszeniami
         branżowymi i izbami gospodarczymi w zakresie promocji oferty inwestycyjnej miasta,

5/     prowadzenie spraw związanych ze współpracą miasta z zagranicą,

6/     inicjowanie i współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw związanych z udziałem miasta
        w przedsięwzięciach kapitałowych lub organizacyjnych związanych z potrzebami miasta,

7/     prowadzenie spraw związanych z rozwojem i wspieraniem przedsiębiorczości na terenie miasta, w tym obsługa inwestora.

 

 

 

Referat Funduszy Zewnętrznych

Pokój nr 114 A

Kierownik
Karolina Kreft
Inspektor Katarzyna Miotk

tel. 58 679-65-10

 

Pokój nr 114

Inspektor Dorota Drews
Inspektor Aleksandra Dobrzańska
Inspektor Paulina Klikuszowian

tel. 58 679-65-09

Pokój nr 016
Główny specjalista Jarosław Podsiadło
tel. 58 679-65-30

Do właściwości Referatu Funduszy Zewnętrznych należy w szczególności:

1)        inicjowanie i koordynacja opracowywania programów gospodarczych
           i okresowych planów rozwoju miasta,

2)        sporządzanie w ramach prac nad projektem budżetu we współpracy
           z właściwymi Wydziałami i Referatami wieloletnich planów inwestycyjnych,
           nadzór nad ich realizacją oraz proponowanie zmian w ciągu roku budżetowego,

3)        prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez ekspertów opracowań
           problemowych dotyczących rozwoju miasta,

4)        współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta przy
           opracowywaniu programów i okresowych planów inwestycji miejskich,

5)        pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych
           źródeł pozabudżetowych oraz sporządzanie wniosków i aplikacji o przyznanie
           tych środków, we współdziałaniu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu
           oraz współpraca z przedstawicielami organów zarządzających europejskimi
           środkami integracyjnymi i środkami pomocowymi,

6)        współpraca z przedstawicielami instytucji zarządzających programami finansowanymi
           ze środków funduszy Unii Europejskiej oraz instytucji pośredniczących w zarządzaniu
           elementami tych programów w zakresie konsultacji zapisów dokumentów programowych
           oraz przygotowania projektów i wniosków o dofinansowanie ich realizacji,

7)        rozliczanie przyznanych dotacji na zadania inwestycyjne i nie inwestycyjne

8)        prowadzenie spraw związanych ze współpracą miasta  z zagranicą,

9)        inicjowanie i współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw
           związanych z udziałem miasta w przedsięwzięciach kapitałowych lub organizacyjnych
           związanych z potrzebami miasta,

10)     prowadzenie spraw związanych z rozwojem i wspieraniem przedsiębiorczości
         na terenie miasta.

 

 

 
Liczba odwiedzin : 4994
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nodzyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nodzyńska
Czas wytworzenia: 2016-10-25 15:15:17
Czas publikacji: 2018-11-08 14:58:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak