Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-05-23 15:28:48 Terminy obrad sesji i posiedzeń Komisji / Terminy posiedzeń Komisji i sesji w miesiącu maju 2017 roku Jagoda Kutwin Edycja artykułu
2017-05-23 15:27:42 Ogłoszenia / Notatka dotycząca zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017- 2030” Dorota Drews Publikacja artykułu
2017-05-23 15:14:57 Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych / Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Dorota Grunholz-Łomińska Publikacja artykułu
2017-05-23 15:00:02 Ogłoszenia / Nabór na wolne stanowisko pracy Główny Księgowy w Centrum Inegracji Społecznej, w niepełnym wymiarze czasu pracy ¼ etatu Marcin Sałek Edycja artykułu
2017-05-23 14:53:56 Ogłoszenia / Nabór na wolne stanowisko pracy Główny Księgowy w Centrum Inegracji Społecznej, w niepełnym wymiarze czasu pracy ¼ etatu Marcin Sałek Publikacja artykułu
2017-05-23 14:37:52 Przetargi ogłoszone / Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny, oraz wykonaniem instalacji elektrycznej od rozdzielnicy głównej do pom. węzła w 7 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kombatantów 4, 13, 15 , ul. Zakole 2, 8 i 11 i ul. Młyńskiej 1 w Rumi w podziale na 7 części. Joanna Piernik Edycja artykułu
2017-05-23 14:31:47 Przetargi ogłoszone / Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny, oraz wykonaniem instalacji elektrycznej od rozdzielnicy głównej do pom. węzła w 7 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kombatantów 4, 13, 15 , ul. Zakole 2, 8 i 11 i ul. Młyńskiej 1 w Rumi w podziale na 7 części. Anita Romanowska Publikacja artykułu
2017-05-23 13:41:58 Przetargi ogłoszone / Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Pociąg do edukacji - podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli; nr umowy o dofinansowanie: RPPM.03.02.01-22-0090/15-00 w podziale na 4 części Joanna Piernik Edycja artykułu
2017-05-23 11:25:40 Protokoły VII kadencji Rady Miejskiej / Protokół Nr 33 z XXXIII sesji Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2017 roku Jagoda Kutwin Publikacja artykułu
2017-05-23 11:08:01 Terminy spotkań Radnych z mieszkańcami / terminy spotkań - czerwiec Jagoda Kutwin Publikacja artykułu