Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-19 15:59:28 Kwiecień / Projekty uchwał Rady Miejskiej Rumi na sesję w dniu 26 kwietnia 2018 roku Jagoda Kaczmarek Edycja artykułu
2018-04-19 15:57:30 Porządek obrad sesji / Porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2018 roku Jagoda Kaczmarek Publikacja artykułu
2018-04-19 15:56:21 Zawiadomienia / Zawiadomienie na XLVI sesję Rady Miejskiej Rumi w dniu 26 kwietnia 2018 roku Jagoda Kaczmarek Publikacja artykułu
2018-04-19 14:39:23 Ogłoszenia / SP.1101.08.2018 REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIKA SOCJALNEGO do realizacji RPO pn. ,,Centrum Usług Społecznych Zagórze” oraz RPO pn. "Klub integracji społecznej - ZAGÓRZE" (umowa na czas określony) Marcin Sałek Edycja artykułu
2018-04-19 14:33:05 Ogłoszenia / SP.1101.08.2018 REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIKA SOCJALNEGO do realizacji RPO pn. ,,Centrum Usług Społecznych Zagórze” oraz RPO pn. "Klub integracji społecznej - ZAGÓRZE" (umowa na czas określony) Marcin Sałek Publikacja artykułu
2018-04-18 16:00:07 Terminy spotkań Radnych z mieszkańcami / Termin spotkania - kwiecień 2018 rok Maria Jankowska Publikacja artykułu
2018-04-18 15:40:24 w Urzędzie Miasta / Or.210.10.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor lub Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rumi w pełnym wymiarze czasu pracy Marcin Sałek Edycja artykułu
2018-04-18 15:35:38 w Urzędzie Miasta / Or.210.10.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor lub Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rumi w pełnym wymiarze czasu pracy Marcin Sałek Publikacja artykułu
2018-04-18 11:33:06 Decyzje dotyczące celu publicznego / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi oraz przebudowie i rozbudowie istniejącego parkingu na terenie Szkoły Podstawowej nr 9, przy ul. Stoczniowców, na dz. nr: 4/1, obr. 15, 89/1, 90/7, 91/7, 56/6, obr. 16 w Rumi. Alicja Kurowska Publikacja artykułu
2018-04-18 10:42:48 Inf. o środowisku i jego ochronie / Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXV/247/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. dla stref D24.MN,U, D31.U i D022.KD-D wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Magdalena Wilczyńska Publikacja artykułu