Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-19 12:07:41 Organizacja Urzędu / Zarządzenie Nr1543/22/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi Aleksandra Nodzyńska Publikacja artykułu
2018-01-19 09:51:56 Kontrole / WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W URZĘDZIE MIASTA RUMI OD POCZĄTKU KADENCJI TJ. OD 19 LISTOPADA 2002 Aleksandra Nodzyńska Edycja artykułu
2018-01-18 15:03:03 Decyzje dotyczące celu publicznego / Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów wraz z punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz: wiatą, rampą żelbetową oraz instalacjami: elektryczną, oświetleniową i kanalizacji deszczowej na dz. nr: 30/4 i 30/5, obr. 14 w Rumi. Alicja Kurowska Publikacja artykułu
2018-01-18 12:57:23 Przetargi poniżej wartości 30 000 euro / Badania archeologiczne w formie stałego nadzoru archeologicznego przy odhumusowaniu terenu gminnego przy ul.Topolowej dz.nr.84 obr.13 w Rumi Maria Lipiak Publikacja artykułu
2018-01-18 11:35:14 Sprzedaż mienia komunalnego / Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, położonych w Rumi, przy ul. Borówkowej Jakub Mroczyński Publikacja artykułu
2018-01-17 17:30:45 Ogłoszenia / CIS.2100.4.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych w Centrum Integracji Społeczej w Rumi Marcin Sałek Publikacja artykułu
2018-01-17 13:35:30 Styczeń / Zarządzanie Nr 1539/18/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku Małgorzata Dembkowska Publikacja artykułu
2018-01-17 13:31:44 Styczeń / Zarządzenie Nr 1523/2/2018/A z dnia 4 stycznia 2018 roku Małgorzata Dembkowska Publikacja artykułu
2018-01-17 13:28:07 Styczeń / Zarządzenie Nr 1531/10/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku Małgorzata Dembkowska Publikacja artykułu
2018-01-17 13:26:34 Styczeń / Zarządzenie Nr 1530/9/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku Małgorzata Dembkowska Edycja artykułu