http://bip.gov.pl

Urząd Miasta Rumi

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Urząd Stanu Cywilnego
 

Urząd Stanu Cywilnego

Pokój nr 112


Kierownik
Maria Kisicka

Zastępca Kierownika
Iwona Cieślak
tel. 58 679-65-21

 

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:            

1/       prowadzenie spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu
          rodzinnego i opiekuńczego w tym:
a/     przyjmowanie oświadczeń woli o:

-   wstąpieniu w związek małżeński,

-   uznaniu ojcostwa,

-   nadaniu dziecku nieznanego ojca nazwiska męża matki,

-   powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa,

-   braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie   zezwolenia na
     zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

-   wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

-   wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,

-   wskazywaniu kandydata na opiekuna prawnego,

b/     wydawanie zaświadczeń  dotyczących zawarcia związku małżeńskiego konkordatowego,

c/     rejestracja w księgach stanu cywilnego małżeństw konkordatowych, zawartych w okręgu
        działania Urzędu Stanu Cywilnego,

d/     wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego prawomocnych orzeczeń sądowych o separacji i zniesieniu
        separacji oraz wydawanie stosownych odpisów z tych akt,

2/       przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu się dziecka w innych okręgach,

3/       prowadzenie ksiąg stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów dla zdarzeń, które nastąpiły
          w okręgu działania Urzędu Stanu Cywilnego oraz ich aktualizacja,

4/       prowadzenie akt zbiorczych i  skorowidzów ksiąg stanu cywilnego oraz dokumentacji archiwalnej,

5/       wydawanie wypisów  i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego,

6/       orzekanie w sprawach o odtworzenie lub ustalenie treści aktu stanu cywilnego, sprostowanie oczywistego
          błędu pisarskiego i uzupełnienie treści aktu, wpisanie do krajowej księgi stanu cywilnego aktu urodzenia,
          małżeństwa lub zgonu sporządzonego za granicą oraz wydawanie zaświadczeń o możności prawnej obywatela
          polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,

7/       prowadzenie innych spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
          oraz innych przepisów dotyczących rejestracji stanu cywilnego,

8/       prowadzenie spraw wynikających z ustawy o orderach i odznaczeniach, a dotyczących  występowania  do Prezydenta
         RP z wnioskami o nadanie medalu „Za długoletnie    pożycie  małżeńskie”,

9/       prowadzenie spraw związanych z organizowaniem uroczystości jubileuszu  długoletniego pożycia małżeńskiego
          oraz rocznic urodzin 100-lecia i powyżej 100-lecia urodzin,

10/   prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk,

11/   współdziałanie z Wydziałem Spraw Obywatelskich w zakresie aktualizacji gminnego zbioru meldunkowego.

Podmiot udostępniającyUrząd Miasta Rumi
Ilość odwiedzin19031
Osoba wprowadzającaAleksandra Nodzyńska
Osoba wprowadzająca
Kontakt: a.nodzynska@um.rumia.pl
Opis: Wydział Ogólno - Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za informacjęAleksandra Nodzyńska
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: a.nodzynska@um.rumia.pl
Opis: Wydział Ogólno - Organizacyjny
Data utworzenia2004-02-05
Data ukazania się2004-02-05
Ostatnia zmiana2013-07-02
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miasta Rumi
ul. Sobieskiego 7 84-230 Rumia
Tel. 58 679 65 00
fax 58 679 65 17

loading...
Proszę czekać...