http://bip.gov.pl

Urząd Miasta Rumi

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Urząd Stanu Cywilnego
 

Urząd Stanu Cywilnego

Pokój nr 112


Kierownik
Maria Kisicka

Zastępca Kierownika
Iwona Cieślak
tel. 58 679-65-21

 

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:            

1/       prowadzenie spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w tym:
a/     przyjmowanie:

-        oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w okręgu rejestracji stanu cywilnego,

-        oświadczenia koniecznego do uznaniu ojcostwa,

-        oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko,

-        oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa,

-        oświadczenia o zmianie imienia dziecka lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia,

-        pisemnego zapewnienia osoby, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed
         upływem miesięcznego terminu,

-        oświadczeń o wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z tego małżeństwa,

-       oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego
         w sytuacji zagrożenia zycia lub zdrowia,

-       oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego
        w miejscu wskazanym przez nupturientów o ile miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego
        zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

-   wskazywaniu kandydata na opiekuna prawnego,

b/      wydawanie:

-        zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa zaświadczeń  stwierdzających,
         że osoba zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą,

-        zaświadczeń o stanie cywilnym, zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa

-        zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

-        odpisów skróconych, zupełnych lub wielojęzycznych z akt stanu cywilnego w formie papierowej i elektronicznej,

c/       wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego odpisów prawomocnych orzeczeń sądowych.

2/       przyjmowanie zgłoszeń urodzenia lub zgonu, gdy zdarzenie następuje w okręgu rejestracji stanu cywilnego,

3/       prowadzenie rejestracji stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów dla zdarzeń, które nastąpiły w okręgu
          działania urzędu stanu cywilnego oraz ich aktualizacja,

4/       prowadzenie akt zbiorowych oraz  dokumentacji archiwalnej,

5/      orzekanie w sprawach o odtworzenie lub ustalenie treści aktu stanu cywilnego, sprostowanie aktu i uzupełnienie
         treści aktu, wprowadzenie do Systemu Rejestrów Państwowych akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu sporządzonego
         za granicą.

6/      prowadzenie innych spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
         oraz innych przepisów dotyczących rejestracji stanu cywilnego,

7/       prowadzenie spraw wynikających z ustawy o orderach i odznaczeniach, a dotyczących  występowania
          z wnioskami o nadanie przez Prezydenta RP medalu „Za długoletnie pożycie  małżeńskie”,

8/       prowadzenie spraw związanych z organizowaniem uroczystości jubileuszu  długoletniego pożycia małżeńskiego
          oraz rocznic urodzin 100-lecia i powyżej 100-lecia urodzin,

9/       prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk.

Podmiot udostępniającyUrząd Miasta Rumi
Ilość odwiedzin19778
Osoba wprowadzającaAleksandra Nodzyńska
Osoba wprowadzająca
Kontakt: a.nodzynska@um.rumia.pl
Opis: Wydział Ogólno - Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za informacjęAleksandra Nodzyńska
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: a.nodzynska@um.rumia.pl
Opis: Wydział Ogólno - Organizacyjny
Data utworzenia2004-02-05
Data ukazania się2004-02-05
Ostatnia zmiana2015-04-09
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miasta Rumi
ul. Sobieskiego 7 84-230 Rumia
Tel. 58 679 65 00
fax 58 679 65 17

loading...
Proszę czekać...